Chcem začať s Thajským boxom. Čo by som mal vedieť pred prvým tréningom?

Thajský box je plnokontaktný ringový šport. Tréningy Thajského boxu však prebiehajú v rôznych formách a v našom klube nie je člen povinný venovať sa športu na zápasovej úrovni. Tréningov Thajského boxu sa môžu zúčastňovať len jedinci bez závažných zdravotných komplikácií, v prípade existujúcich zdravotných komplikácií požaduje športový klub Firegym písomný súhlas lekára, avšak vyhradzujeme si právo člena so závažným ochorením odmietnuť.

Na prvé tréningy Vám stačí priniesť si športové oblečenie, obuv nepotrebujete, cvičí sa naboso. V telocvični máme rukavice a ďalšiu výstroj na požičanie pre nových členov. V prípade ak sa rozhodnete sa tomuto športu venovať, je dobré zakúpiť si vlastnú výstroj /rukavice, chrániče na nohy, chrániče na zuby, bandáže/.  

Pred prvým tréningom si každý záujemca musí vypísať prihlášku člena, v prípade neplnoletosti ju za člena podpíše jeho rodič, alebo zákonný zástupca,

Prihláška na stiahnutie

Každý člen klubu sa zaväzuje riadiť sa stanovami občianskeho združenia Firegym, s ktorými budete oboznámený pri podpise prihlášky člena.